Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 223 Yritystontin kauppakirja / Paituri 12010-5

244Dno-2021-697

Valmistelija

  • Miia Marjanen, elinkeinojohtaja, miia.marjanen@kempele.fi

Perustelut

Niko ja Anna Toivo ovat tiedustelleet mahdollisuutta lunastaa Paiturin osa-alueelta kiinteistön Moreeni (244-430-15-54). Kiinteistö muodostaa korttelin 12010 tontin n:o 5. Kiinteistön ala on 2634 m2.Tontille on rakennettu asuin- ja yritystiloja vuokrasopimuksen mukaisesti.

Valtuusto on päätöksellään 6.4.2021 §23 hyväksynyt kyseisen tontin myyntihinnaksi 20 € /m², eli tontin myyntihinta olisi elinkustannusindeksillä korjattuna 54 559,45 €. Kauppahinnasta vähennetään vuokrasopimuksen mukaisesti maksetut vuokrat enintään kolmen vuoden ajalta, yhteensä 11 098,64 €. Kaupassa maksettava summa olisi näin ollen 43 460,81 €.

Elinkeinojohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy kiinteistön Moreeni (244-430-15-54) myymisen Paiturin osa-alueelta sekä oheisen kauppakirjan.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy elinkeinojohtajan päätösehdotuksen.