Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 226 Yritystontin kauppakirja / Ristisuo 3050-6

244Dno-2021-155

Valmistelija

  • Miia Marjanen, elinkeinojohtaja, miia.marjanen@kempele.fi

Perustelut

Kempeleen Ilmastointitekniikka Oy on tiedustellut mahdollisuutta ostaa Ristisuon osa-alueelta kiinteistö K3050T6 (244-401-256-62). Kiinteistö muodostaa asemakaavan mukaisen korttelin 3050 tontin nro 6. Kiinteistön ala on 3885 m2 ja rakennusoikeus 1554 k-m2. Tontille tultaisiin rakentamaan yrityksen toimitilat. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2022. 

Valtuusto on päätöksellään 6.4.2021 § 23 hyväksynyt kyseisen Ristisuon tontin myyntihinnaksi 14 € /m², eli tontin myyntihinta olisi  54 390 €.                                            

Elinkeinojohtaja:

Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy kiinteistön K3050T6 (244-401-256-62) myymisen sekä oheisen kauppakirjan.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy elinkeinojohtajan päätösehdotuksen.