Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 225 Yritystontin kauppakirja / Ristisuo 3050-7

244Dno-2021-696

Valmistelija

  • Miia Marjanen, elinkeinojohtaja, miia.marjanen@kempele.fi

Perustelut

Verson Puoti Oy on tiedustellut mahdollisuutta ostaa Ristisuon osa-alueelta kiinteistön K3050T7 (244-401-256-63). Kiinteistö muodostaa asekamaavan mukaisen korttelin 3050 tontin 7. Kiinteistön ala on 3717 m² ja rakennusoikeus noin 1487 k-m². Alueelle tultaisiin rakentamaan yrityksen toimisto-, tuotanto- ja varastotiloja ensimmäisessä vaiheessa yhteensä noin 700 k-m². Rakentaminen on tarkoitus aloittaa syksyllä 2021.

Valtuusto on päätöksellään 6.4.2021 §23 hyväksynyt kyseisen Ristisuon tontin myyntihinnaksi 14 € /m², eli myyntihinta olisi 52 038  €.

Elinkeinojohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy kiinteistön  K3050T7 (244-401-256-63) myymisen Ristisuon osa-alueelta sekä oheisen kauppakirjan.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy elinkeinojohtajan päätösehdotuksen.