Kunnanhallitus, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 402 Ehdotus yhteistyökumppanuudesta / Zemppi Areena Oy

244Dno-2021-1000

Valmistelija

  • Miia Marjanen, elinkeinojohtaja, miia.marjanen@kempele.fi

Perustelut

Kempeleen kunnanhallitus on hyväksynyt sponsorointi- ja yhteistyökumppanuuksien periaatteet kokouksessaan 11.5.2021 §141. Zemppi Areena Oy on lähettänyt kunnalle ehdotuksen yhteistyökumppanuudesta 1.11.2021 - 31.10.2022 väliseksi ajaksi. Ehdotuksen sisältönä on kunnan näkyvyys Areenan näytöissä sekä laita- ja päätymainoksissa.

Valiokunnalta haetaan ohjausta, kuinka hakemukseen tulisi vastata.

Elinvoimavaliokunta (5.10.2021):
Elinvoimavaliokunta ohjasi, että lähdetään neuvottelemaan yhteistyöstä markkinointinäkökulmalla, joka hyödyttää molempia.  

Elinkeinojohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy vastauksen hakemukseen elinvoimavaliokunnan ohjaamalla tavalla.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy elinkeinojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Elinkeinojohtaja

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)