Kunnanhallitus, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 411 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat asiakirjat:

1. Koulutuskuntayhtymä OSAO: Yhtymäkokouksen päätöksen 13.9.2021 § 21 muuttaminen

2. Koulutuskuntayhtymä OSAO: Eron myöntäminen yhtymähallituksen varajäsenelle ja uuden varajäsenen valitseminen jäljellä olevaksi toimikaudeksi

3. Valviran päätös / yksityinen terveydenhuolto / Etäterveysasema Kätevä Oy

4. Valviran päätös / yksityinen terveydenhuolto / Cybermed Oy

5. TE-palveluiden tiedote 9/2021: Avoimia työpaikkoja runsaasti tarjolla Pohjois-Pohjanmaalla

6. Valviran päätös / yksityinen terveydenhuolto / Puhepiste Oy

7. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Jätealan alueellisen yhteistyöryhmän nimeämispyyntö

8. Opetus- ja kulttuuriministeriö: Ministereiden Kurvinen ja Paatero yhteiskirje nuorten osallisuudesta sote-uudistuksessa 

9. Valviran päätös / yksityinen terveydenhuolto / Sataseudun Ambulanssipalvelu Oy

10. Aira Parviaisen mielipide / Kempeleen osakaskunta

11. Aluehallintoviraston päätös / yksityinen terveydenhuolto / Kotoisin Oy

12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuussa 2021: Kempeleen työttömyysaste 7,2 %, työttömiä yhteensä 627, avoimia työpaikkoja 160.

13. Valviran päätös / yksityinen terveydenhuolto / Mehiläinen Oy

14. Covid-19 Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatioryhmän suositukset 2.11.2021

15. Oulun Seudun Leader uutiskirje 11/2021

16. STM:n ohjauskirje: Tartuntatautilain 16 g §:ssä tarkoitettu hyväksyttävä covid-19-rokotesarja

17. Covid-19 Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatioryhmän suositukset 9.11.2021

KUNNANJOHTAJA:
Merkitään kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)