Kunnanhallitus, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 396 Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

Perustelut

 • Elinkeinojohtaja kertoi Zatelliitin yritysalueen kehittämisestä ja Oulun kaupungin kielteisestä lausunnosta koskien Vihiluodon luontopolun kehittämistä lähivuosina yhteistyössä Kempeleen ja Oulun kanssa.
 • Kunnanjohtaja kertoi terveyskeskuksen ruokataukomenettelystä korona-aikana. Linjattiin, että koronaepidemian vuoksi terveyskeskuksessa luovutaan edelleen määräaikaisesti (vuoden 2022 loppuun saakka) 30 minuutin ruokatauosta omalla ajalla, ja mahdollistaan työntekijöiden ruokailu joustavasti työnohessa. Tavoitteena on vähentää riskiä henkilökunnan altistumisesta virukselle, ja siten osaltaan turvata terveyskeskuksen toimintaa poikkeuksellisissa olosuhteissa.
  Todetaan, että tämän asian käsittelyn ajaksi esteellinen (asianosainen) Minna Huusari poistui kokouksesta.
 • Kunnanjohtaja kertoi Kempeleen maratonklubin ehdottamasta yhteistyösopimuksesta ja sen uusimisesta vuosille 2022-2023.
 • Tekninen johtaja kertoi Kirkonkylätalon valmistelun tilanteesta. Linjattiin, että koulun yhteyteen tuleva urheilukenttä toteutetaan hiekkatekonurmena ja täysmittaisena (miesten pesäpallokentän mitat). Arvio lisäkustannuksesta on n. 300 000 euroa. Selvitetään mahdollisuus saada kentän rakentamiseen liikuntapaikka-avustusta.
 • Tekninen johtaja kertoi esihenkilötyöhön liittyvästä prosessista koskien työolosuhdelisiä ja kilometrikorvauksia.
 • Tekninen johtaja kertoi Zeniitin uudesta kevyenliikenteen väylästä. Väylä alittaa Ouluntullin tien ja siihen tehdään alitus Metsokankaan puolelle. Linjattiin, että alikulku toteutetaan niin, että siihen tulee myös hiihto-/ulkoilureitille tilaa. Kustannukset jaetaan Kempeleen ja Oulun kesken 50/50. Lisäkustannus on n. 35 000 euroa/kunta. Hankkeelle tehdään investointivaraus vuoden 2022 talousarvioon.
 • Täyttöluvat: kiinteistöpäällikkö, psykiatri, lähihoitaja (kotihoito)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
 • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)