Kunnanhallitus, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 405 Lausunto Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmasta vuosille 2022 - 2025 luonnoksesta sekä ympäristöselostuksesta.

244Dno-2021-1112

Valmistelija

  • Virva Maskonen, hallintojohtaja, virva.maskonen@kempele.fi

Perustelut

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2022-2025 luonnos sekä maakuntaohjelmaan liittyvä ympäristöselostus ovat valmistuneet. Maakuntaohjelmaan kootaan neljän vuoden välein Pohjois-Pohjanmaan kehittämisen linjaukset ja keskeiset toimenpiteet.

Maakuntaohjelmassa esitetään maakunnan kehittämisen visio, aluekehittämisen arvot sekä maakunnan kehittämisen painopisteet lähivuosille. Ympäristöselostuksessa arvioidaan maakuntaohjelman toteuttamisen ympäristövaikutukset.

Ohjelmassa haetaan uutta ajattelua maakunnalliseen ja kansalliseen aluekehittämiseen ja tavoitellaan siirtymistä kohti kokonaisvaltaisempaa strategista ja ilmiölähtöistä ajattelumallia. Tällä on haettu joustavuutta sekä ennakoivaa ja nopeaa reagointikykyä ympärillä tapahtuviin muutoksiin.

Lausunto on pyydetty toimittamaan 11.11.2021 mennessä. Lisäselvityksenä lausuntopyyntö, maakuntaohjelman luonnos ja ympäristöselostus.

KUNNANJOHTAJA:
Kempeleen kunta antaa liitteenä olevan seudun kuntien yhteisesti valmisteleman lausunnon maakuntaohjelmasta.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)