Kunnanhallitus, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 409 Valtuuston päätösten täytäntöönpano

Valmistelija

  • Sirkku Kangas, hallintosihteeri, sirkku.kangas@kempele.fi

Perustelut

§ 95: Zeniitin alueen ja Linnakaarron länsipuolen asuinalueiden asemakaavan muutoken ja laajennuksen hyväksymisestä ilmoitetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja kaavoitukseen.

§ 96: Vedenottamoalueen myynnin hyväksymisestä Kempeleen Vesihuolto Oy:lle ilmoitetaan Kempeleen Vesihuolto Oy:lle, maankäyttöpäällikölle ja palvelusihteereille MT ja HJ.

§ 97: Tuloveroprosentin määräämisestä vuodelle 2022 ilmoitetaan talousjohtajalle.

§ 98: Kiinteistöveroprosenttien määräämisestä vuodelle 2022 ilmoitetaan talousjohtajalle.

§ 99: Vastineiden hyväksymisestä tarkastuslautakunnan arviointikertomushuomioihin 2020 ilmoitetaan tarkastuslautakunnalle.

§ 100: Eron hyväksymisestä luottamustoimesta ilmoitetaan asianosaisille.

§ 101: Luottamushenkilövalinnoista ilmoitetaan asianosaisille ja keskusvaalilautakunnalle.

§ 102: Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinnasta ilmoitetaan asianosaisille ja Maanmittauslaitokselle.

Hallintojohtaja:
Kunnanhallitus toteaa valtuuston kokouksessaan 8.11.2021 tekemät päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi sekä päättää ne asianmukaisesti täytäntöönpanna edellä mainituin toimenpitein.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)