Kunnanhallitus, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 398 Yhteistoimintamenettely organisaatio- ja tehtävämuutoksiin

244Dno-2021-1081

Valmistelija

  • Minna Vinkki, henkilöstöpäällikkö, minna.vinkki@kempele.fi

Perustelut

Vuoden 2023 alussa hyvinvointialueelle siirtyy noin 25 % Kempeleen kunnan henkilöstöstä. Kunnassa on useita työntekijöitä/viranhaltijoita, jotka tekevät tällä hetkellä töitä sekä soteen että kunnan muihin toimintoihin. Kuntaan jäävät tehtävät ja niiden sisällöt tulee arvioida uudelleen ja tehdä tarvittaessa niihin muutoksia. Myös koko kunnassa, kaikilla organisaation tasoilla, on mahdollista tarkastella yhteistoimintamenettelyn aikana mm. toimintatapoja, organisoitumista ja tehtävän sisältöjä. Samalla tullaan tarkastelemaan henkilöstöresursseja sekä eri yksiköiden välistä yhteistyötä. Yhteistoimintaneuvotteluiden aikana varmistetaan, että kaikilla työntekijöillä/viranhaltijoilla on jatkossakin tehtävänkuva, jossa omaa osaamistaan saa hyödyntää. Em. asioiden osalta kunnassa käydään yt-lain 4 §:n mukaiset neuvottelut.

Yhteistoiminamenettelyn aikana tehdään ratkaisuja ja päätöksiä sitä mukaan, kun niihin on valmiudet. Ao. henkilöstöä tullaan kuulemaan yhteistoimintamenettelyn aikana. Nämä yhteistoimintaneuvottelut eivät tähtää irtisanomisiin. Yhteistoimintaneuvotteluiden piirissä olevan henkilöstön palvelussuhteen ehtoihin ja työtehtäviin voi tulla muutoksia. Lisäksi tarkastellaan olemassa olevien työsuhteiden/virkojen tarpeellisuutta ja tarvittaessa tehtäviä voidaan tulla lakkauttamaan tai muuttamaan oleellisesti sisällöltään vastaamaan tämän hetken ja tulevaisuuden tarpeita. Samalla tarkastelleen myös mahdollisuuksia palveluiden ulkoistamiseen. Tämä yhteistoimintamenettely kestää vuoden 2022 loppuun saakka. Yhteistoimintamenettely koskee koko kunnan henkilöstöä, lukuun ottamatta sotelle siirtyvää henkilöstöä.

Talousjohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus päättää käynnistää yhteistoimintamenettelyn esittelyn mukisesti.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy talousjohtajan päätösesityksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henkilöstöhallinto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)