Kunnanhallitus, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 297 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat asiakirjat:

1. PPSHP:n valtuuston 8.6.2021 kokouksen pöytäkirja

2. Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttamisesta 18.6.2021 / 9Lives Ensihoito Oy

3. PPSHP:n hallituksen 16.6.2021 kokouksen pöytäkirja

4. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus toukokuussa 2021: Kempeleen työttömyysaste 7,8 %, työttömiä työnhakijoita 682 ja avoimia työpaikkoja 132.

5. Digi- ja väestötietoviraston kirje 22.6.2021: Äänestysaluejaon muuttaminen vuodelle 2022 ja siitä ilmoittaminen Digi- ja väestövirastolle 

6. OSAO:n yhtymähallituksen pöytäkirja 21.6.2021

7. Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttamisesta 23.6.2021 / Lääkärikeskus Aava Oy

8. Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen pöytäkirja 14.6.2021

9. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 24.6.2021: Hybridistrategian toimintasuunnitelman päivityksen mukaiset toimenpidesuositukset epidemian leviämisen estämiseksi

10. Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan toimintakuntien laajentamisesta 24.6.2021 / Aimo Group Oy

11. Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset 29.6.2021

12. Oikeusministeriö 30.6.2021: Aluevaalit vuonna 2022: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, vaalitietojärjestelmän käyttö, vaalimateriaali, vaalikoulutus ym.

13. AVIn päätös yksityisen terveydenhuollon luvan muutoksesta ja ilmoitus yksityisen terveydenhuollon asemapaikan lopettasesta 2.7.2021 / Oulun Seudun Sairaankuljetus Oy

14. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 1.7.2021: COVID-19-tartuntojen torjunta rajat ylittävässä liikenteessä sisä- ja ulkorajapäätösten muuttuessa 

15. Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttamisesta 5.7.2021 / Coronaria Terameri Oy

16. Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttamisesta 6.7.2021 / Coronaria Fysioterapia Oy

17. Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfo 5/2021: Brexit ja Ison-Britannian eurooppalaiset sairaanhoitokortit

18. Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttamisesta 6.7.2021 / Solo Health Oy

19. PPSHP:n hallituksen pöytäkirja 5.7.2021

20. Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan muutoksesta 9.7.2021 / Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Mobiilimagneetti

21. Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamisesta ja ilmoitus palvelutoiminnan alkamisesta 9.7.2021 / Jumed Oy

22. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston yksityisen terveydenhuollon uuden luvan aloitusilmoitus ja päätös 15.7.2021 / MURU CONSULTING OY

23. Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamisesta 19.7.2021 / OmaValmius Oy

24. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinnistä 1.7.2021 / Hoivakymppi Oy

25. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuussa 2021: Kempeleen työttömyysaste 9,3 %, työttömiä työnhakijoita 814 ja avoimia työpaikkoja 101

26. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje: Covid-19-tartuntojen torjunta rajat ylittävässä liikenteessä sisärajavalvonnan päättyessä 26.7.2021

27. Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettamisesta 27.7.2021 / Terveys Virma Oy

28. Avoin kirje lapsiasiavaltuutetulta koskien covid-19-pandemiaa 27.7.2021

29. KT:n yleiskirje 9/2021: Vuoden 2021 ammattiyhdistyskoulutuksiin sovitut muutokset

30. Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisesta 6.8.2021 / 9Lives Ensihoito Oy

31. Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset 6.8.2021

32. Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset 10.8.2021

KUNNANJOHTAJA:
Merkitään kunnanhallitukselle tiedoksi.
 

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)