Kunnanhallitus, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 284 Kunnanhallituksen kokoukset, kokouskutsun toimittaminen ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen

244Dno-2021-823

Perustelut

Toimintasäännön 52 § mukaan kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokousten ajan ja paikan, joista ilmoitetaan niin kuin kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta kunnassa
on voimassa.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus päättää, että kokoukset pidetään maanantaisin klo 16.00 alkaen. Kokouspäivät ovat seuraavat:
Ma 30.8. klo 16-
Ma 13.9. klo 16-
Ma 27.9. klo 16-
Ma 11.10. klo 16-
Ma 25.10. klo 12- (Ta-valmistelua, vero%)
Ma 15.11. klo 16-
Ma 29.11. klo 12- (Ta2022)
Ma 13.12. klo 16-

Mahdollisista muutoksista ja lisäyksistä kokouspäiviin päätetään erikseen.

Kunnanhallituksen kokouskutsu ja esityslista liitteineen julkaistaan kokousta edeltävänä keskiviikkona luottamushenkilöiden sähköisessä kokoustyötilassa. Lisäksi esityslista julkaistaan kunnan kotisivuilla, siltä osin kun se on julkinen. Tieto julkaisemisesta lähetetään sähköpostilla valtuutetuille ja tiedotusvälineille.

Kunnanhallituksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kokousta seuraavan viikon tiistaina toimistoaikana. Samalla pöytäkirja siirretään nähtäville kunnan kotisivuille niiltä osin kuin se on julkinen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)