Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 211 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat asiakirjat:

1. Valviran ilmoitus / yksityinen terveydenhuolto / Nightingale Health Oyj

2. Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen päätöksiä 17.5.2021

3. STM Kuntainfo 4/2021: Covid-kustannusten korvaaminen

4. COVID-19 Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatioryhmän suositukset 11.5.2021

5. Aluehallintoviraston ilmoitus / potilasasiamiehen vaihtuminen / Työterveys Virta Oy

6. Valviran ilmoitus / yksityinen terveydenhuolto / Suomen Terveystalo Oy

7. STM Ohjauskirje: Epidemiavaiheiden mukaiset rajoitukset ja suositukset

8. Valviran ilmoitus / yksityinen terveydenhuolto / Suomen Terveystalo Oy, lentokentän koronanäytteenottopiste

9. 18.5.2021 COVID-19 Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatioryhmän suositukset

10. Aluehallintoviraston ilmoitus / Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti / Kasvun Luotsi Oy.

KUNNANJOHTAJA:
Merkitään kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)