Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 197 Kempeleen yritystonttien hinnoittelu

244Dno-2021-304

Valmistelija

  • Miia Marjanen, elinkeinojohtaja, miia.marjanen@kempele.fi

Perustelut

Zeniitin luoteisosan yritysalueen tonteille tulisi määritellä hinta. Alueella on kaavaluonnoksen mukaan kolme tonttia moottoritien varressa, kolme "kakkosrivissä" ja yhdeksän tonttia Löytäjäntien alueella.

Elinvoimavaliokunta (11.5.2021): 
Elivoimavaliokunta ohjasi, että moottoritien varren tonttien hinta olisi 40 €/m², seuraavat tontit 30-35 €/m², (pt-kauppa 42 €/m² ), Löytäjäntien varressa 26-30 €/m².

Elinkeinojohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus esittää valtuustolle liitteen mukaisen hinnoittelun hyväksymistä Zeniitin yritysalueelle.

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy elinkeinojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)