Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 188 Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

Perustelut

- Tekninen johtaja esitteli kirkonkylän kouluhankkeen valmistelun tilannetta. Urakoitsijan valintapäätös tehdään viikolla 21.

- Maankäyttöpäällikkö kertoi vuodelle 2022 luovutettavaksi tulevista tonteista. Tontit tulevat haettaviksi syys-marraskuun 2021 aikana.

- Kunnanjohtaja kertoi koronatoimenpiteistä. Yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoitukset ovat muuttuneet 50 henkilöön, yksityistilaisuuksissa ei ole enää varsinaista määrämitoitusta, Zimmarin toiminta normalisoituu viikon 21 aikana. Zimmarin huoltotoimet sulkevat uimahallin kesällä 7 viikoksi (huoltotyöt vaativat altaiden tyhjentämisen).


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)