Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 209 Valtuustoaloite / Liikunta- ja pallokenttien tarkastelua / SDP:n valtuustoryhmä

244Dno-2021-558

Valmistelija

  • Marja-Leena Meriläinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, marja-leena.merilainen@kempele.fi

Perustelut

Jouko Etelä esitti SDP:n valtuustoryhmän aloitteen, jonka allekirjoittivat myös seuraavat valtuutetut: Sari Janatuinen, Keijo Alahuhtala, Sanna Laine, Toivo Piira, Lasse Järvenpää, Raija Juopperi, Kimmo Kylmäluoma, Rita Kumpulainen, Jarmo Haapaniemi, Martti Kaisto, Pekka Vatjus-Anttila ja Leena Askeli. 

”Valtuustoaloite liikunta ja pallokenttien tarkastelua 

Jalkapallokenttiä on nurmi- ja hiekkapintaisena. Kenttien käyttöä voisi tarkastella, muuttaa tarvittaessa. Asuinalueiden ikärakenteiden muuttuessa kenttien käyttö voi vähentyä. Asuinalueilta hyvä kysyä, mikä aktiviteetti sopii kentille. Tärkeää että lapset ja aikuiset liikkuu, kentillä merkitystä. Kokkokankaan kenttää tai osaa kenttää kesäkäytön ajaksi on esitetty beach volley- ja petankki-kentäksi. Minkä verran kenttiä jäädytetään talven aktiviteetteihin?”

KVALT 9.11.2020 § 74:
Aloite lähetetään kunnanhallitukselle asianmukaisia toimenpiteitä varten.

_____

Muut valmistelijat: Eero Kauppi, Akatemian johtaja, Kempele-opiston rehtori, eero.kauppi@kempele.fi

Kempeleessä on tällä hetkellä 27 käytössä olevaa yleistä pelikenttäaluetta. Lisäksi on myös muutamia puistojen leikkikenttien yhteydessä olevia pieniä pelialueita. Suurin osa kentistä ja pelialueista sijoittuu koulujen yhteyteen. Koulujen yhteyteen rakennetut kentät on suunniteltu ja rakennettu koululiikuntaa varten. Sarkkirannan urheilukeskuksen alueella on seitsemän erilaista kenttää, joista jokainen on suunniteltu ja rakennettu omaa käyttötarkoitustaan varten.

Muutamien pienempien ns. kyläkenttien/lähikenttien käyttötarkoitusta voi aina selvittää uudelleen. Lähikenttien suunnittelussa ja saneerauksien suunnittelun yhteydessä onkin tarkastelun lähtökohtina kentän tarve, sen toiminnallisuus, kunnossapito ja käyttäjät. Teknisissä palveluissa liikunta-alueiden kunnossapidossa kenttiä tarkastellaan pääsääntöisesti kenttien rakenteen ja kunnossapidon näkökulmasta sekä mahdollisen saneeraustarpeen pohjalta. Saneerauksissa otetaan huomioon myös mahdolliset kenttien muutostarpeet siinä laajuudessa kuin se on teknisesti mahdollista.

Vuoden 2021 aikana toteutettavassa kuntalaisille suunnattavassa Kempele Akatemian palvelukyselyssä kysytään eri ikäisten kuntalaisten toiveita eri puolilla kuntaa sijaitseville liikunta- ja pallokentille sekä niiden käyttötarkoituksille. Lisäksi kuntalaisille suunnattavassa hyvinvointikyselyssä kartoitetaan myös kuntalaisten arvostusta liikunta- ja virkistysalueille. Hyvinvointikyselyn vastaukset käsitellään osana kunnan hyvinvointistrategian valmistelutyötä.

Palveluvaliokunta (18.5.2021):
Palveluvaliokunta on tyytyväinen aloitteeseen annettuun vastaukseen.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy aloitteeseen annetun vastauksen palveluvaliokunnan ohjauksen mukaisesti.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotuksen, merkitsee aloitteen loppuunkäsitellyksi ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)