Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 322 LISÄPYKÄLÄ: Kempeleen kunnan koronatoimenpiteet (lisäpykälä)

244Dno-2021-48

Valmistelija

  • Tuomas Lohi, kunnanjohtaja, tuomas.lohi@kempele.fi

Perustelut

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä kokoontui tiistaina 24.8. arvioimaan alueen koronatilannekuvaa. Ryhmä totesi, että Pohjois-Pohjanmaa on edelleen epidemian kiihtymisvaiheessa, mutta tartuntamäärät ovat elokuun lopulle tultaessa tasaantuneet. Alueella voimassa olevat kiihtymisvaiheen suositukset pidetään ennallaan. Valtaosa alueen viimeaikaisista tartunnoista liittyy johonkin tiedossa olevaan tartuntaketjuun. Vajaa kolmannes tartunnoista liittyy Kempeleessä järjestettyyn nyrkkeilytapahtumaan, lisäksi tartuntoja on saatu perhepiiristä ja tuttavilta. Heinäkuun lopulla ja elokuun alkupuolella tartuntamääriä nostaneet ketjut Qstockista ja muista kesän illanvietoista ovat sen sijaan sammumassa. Myös ulkomaisten marjanpoimijoiden tartunnat ovat vähentymässä selkeästi.

Kempeleessä on todettu epidemian aikana toistaiseksi (tilanne 29.8.) yht. 228 varmennettua Covid 19 -virustautitapausta. Kempeleessä järjestetyn kamppailuillan jälkeen on syntynyt iso alueellinen tartuntarypäs, mikä näkyy uusina tartuntoina ja altistusketjuina. Tartunnat leviävät tällä hetkellä erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa. Kirkonkylän koulun koronatartuntaryväs on kasvanut sen verran laajaksi, että tartuntatautiviranomainen on suosittanut, että koulun 4.-9.luokkalaiset oppilaat siirtyvät etäopetukseen ma 30.8.- pe 3.9 väliseksi ajaksi. Etäopetukseen siirtymisen tarkoituksena on estää uusia korona-altistumisia ja -tartuntoja, toimenpiteen katsotaan olevan välttämätön tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Lisäksi tartuntatautiviranomainen suosittaa välttämään kaikkia tarpeettomia kodin ulkopuolisia kontakteja etäkoulun aikana.

Syksyn ylioppilaskirjoitukset lähestyvät. Ylioppilastutkintolautakunta ohjeistaa seuraavaa: Ylioppilastutkintoon osallistuvia suositellaan välttämään kontakteja 10 vuorokauden ajan ennen kokeita. Syksyn yo-kirjoitukset alkavat ma 13.9. Lukio on esittänyt, että Kempeleen lukion abiturientit siirretään etäopetukseen to 2.9. – to 23.9. väliseksi ajaksi. Ainoastaan pakolliset preliminäärikokeet pidetään koululla mahdollisimman väljästi. Lukio on kuullut asiassa myös abiturientteja asiassa. Etäopetuksen tavoitteena on edesauttaa koronaturvallisten yo-kokeiden järjestämistä ja alentaa kokelaiden koronariskiä kontaktien vähentämisellä. 

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy allaolevat koronatoimenpiteet, ja päättää lisäksi, että kirkonkylän koulun 4.-9.luokkalaiset oppilaat siirtyvät etäopetukseen ma 30.8.- pe 3.9 väliseksi ajaksi (Tartuntatautilaki §58 1 mom.) ja Kempeleen lukion abiturientit siirtyvät etäopetukseen to 2.9. - to 23.9. väliseksi ajaksi.

  • Tapahtumat: Tapahtumajärjestäjiä suositellaan kiinnittämään erityistä huomioita siihen, että osallistujilla on mahdollisuus riittävien turvavälien toteutumiseen. Suositellaan noudatettavaksi hygienia- ja turvallisuusohjetta.
  • Maskisuositukset (koskevat yli 12-vuotiaita): Joukkoliikenteessä, Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella, Suomeen saapuvat matkustajat, kun he siirtyvät maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella, Peruskoulussa 6. luokasta lähtien sekä toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa, Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä, Harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan käyttämissä sisätiloissa, jos samassa tilassa on useampia henkilöitä, Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa.
  • Etätyö: Noudatetaan normaaliajan etätyömahdollisuuksia (3pv / vko).
  • Ikääntyneet ja riskiryhmät: Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat noudattavat toiminnassaan tehostettuja suojaustoimenpiteitä, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta, Toimenpiteissä noudatetaan THL ohjeistusta, Suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse. Vieraillessa suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää käsihygieniaa.
  • Ravitsemusliikkeet: Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Poikkeusolojen johtoryhmä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)