Palveluvaliokunta, kokous 15.6.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 69 Muistion tarkastajan valinta

Perustelut

Palveluvaliokunta valitsee muistiontarkastajan tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan muistion.