Palveluvaliokunta, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

- Vihiluodon päiväkoti Touhula Pikku-Proffan tilanne: saatiin ajankohtaiskatsaus Vihiluodon Pikku-Proffan tilanteesta

- Yliopiston psykologian laitoksen psykologiharjoittelija terveyspalveluihin: palveluvaliokunta näkee hyödyllisenä ja kannatettavana psykologiharjoittelijan palkkaamisen terveyskeskukseen

 7000 €:n kustannuksella. Kustannus koskee neljää harjoittelukuukautta, yliopisto maksaa osan.