Palveluvaliokunta, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Muut asiat

Perustelut

- Vuoden 2022 ensimmäinen kokous 1.2.

- Seuraava kokous 17.11. klo 17.00