Palveluvaliokunta, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Talousarviomuutokset 2021/ peruspalvelut

244Dno-2021-894

Valmistelija

  • Marja-Leena Meriläinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, marja-leena.merilainen@kempele.fi

Perustelut

Valmistelijat: varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Uutela, sosiaali- ja terveysjohtaja Virpi Leinonen

 

Peruspalveluiden talousarvion  2021 käyttötalousosaan esitetään liitteen mukaiset lisäykset.

 

Valiokunnan ohjaus:
Saatiin selvitykset talousarviomuutoksiin 2021. Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta ei ole mainittavia talousarviomuutoksia. Varhaiskasvatuksen lisämäärärahaan on vaikuttanut oleellisesti elokuussa voimaan tullut asiakasmaksulakimuutos ja palvelusetelin tarpeen kasvu alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatuksessa. Opetustoimen osalta kustannusten kasvuun on oleellisesti vaikuttanut korona, mm. sijaisten palkkakustannuksiin.