Palveluvaliokunta, kokous 17.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Muistion tarkastajan valinta

Perustelut

Palveluvaliokunta valitsee muistiontarkastajan tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan muistion.

Muistion toiseksi tarkastajaksi puheenjohtajan lisäksi valittiin Tarja Hackzell.