Palveluvaliokunta, kokous 17.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Palveluvaliokunnan tehtävät ja kokouskäytännöt

244Dno-2021-846

Valmistelija

  • Marja-Leena Meriläinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, marja-leena.merilainen@kempele.fi

Perustelut

Tutustutaan palveluvaliokunnan tehtäviin ja kokouskäytänteisiin.

 

Valiokunnan ohjaus:
Keskusteltiin palveluvaliokunnan työskentelytavoista ja käytänteistä sekä uusista eteen tulevista palveluiden haasteista.

 

Mahdolliset ohjauksesta poikkeavat näkemykset: