Palveluvaliokunta, kokous 24.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Muistion tarkastajan valinta

Perustelut

Palveluvaliokunta valitsee muistiontarkastajan tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan muistion.

Muistion toiseksi tarkastajaksi puheenjohtajan lisäksi valittiin Leena Askeli.