Palveluvaliokunta, kokous 24.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Valtuustoaloite / Virtuaaliset palvelut hyvinvointi- ja terveyspalveluissa / Sanna Laine / Sosialidemokraattien valtuustoryhmä

244Dno-2021-313

Valmistelija

  • Marja-Leena Meriläinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, marja-leena.merilainen@kempele.fi

Perustelut

Sanna Laine esitti Kempeleen Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloitteen:

”Virtuaaliset palvelut täydentävät tänä päivänä hyvin ennaltaehkäisevästäkin näkökulmasta kohtaavia ja helposti saavutettavia muita hyvinvointi-​ ja terveyspalveluita. Tehdään Kempeleestä edelläkävijä virtuaalisten palveluiden käytön osalta ja tehdään kuntalaisille tutuiksi ja arkipäiväiseksi terveyskyla.fi-​sivuston terveystalot muita palveluita täydentävinä palveluina vahvalla tiedottamisella ja palveluohjauksella. ”Terveyskylä on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa tuottama erikoissairaanhoidon julkinen verkkopalvelu,​ joka tuo terveydenhuollon palveluja kaikkien ulottuville asuinpaikasta riippumatta. Terveyskylä on aina avoinna tarjoten tietoa ja tukea kaikille,​ hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille.”

Erityinen painopiste tulee olla mielenterveystalo.fi -​ sivustolla,​ joiden palveluiden pitäisi olla tuttuja ja arkipäiväisiä niin hyvinvointipalveluissa kuin kouluissa ja työpaikoilla. Virtuaalisen mielenterveystalon avulla voidaan esimerkiksi tukea ennalta ehkäisevää työtä,​ tarjota työvälineitä kunnan työntekijöille sektorista riippumatta,​ tarjota apua lasten ja nuorten huoltajille,​ antaa ohjeita itsehoitoon ja tarjota esimerkiksi mahdollisuuksia osalle hyvin sopivaan ja riittävään ja kustannustehokkaaseen nettiterapiaan.”

KVALT 1.3.2021 / 16 §:
Aloite lähetetään kunnanhallitukselle asianmukaisia toimenpiteitä varten.

_​_​_​_​_​_​_​

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus lähettää aloitteen peruspalvelujen valmisteltavaksi ja palveluvaliokunnan ohjaukseen.

KHALL 15.3.2021 / 99 §:
Päätösesitys hyväksyttiin.

_______

Valmistelija: va. sosiaali- ja terveysjohtaja Virpi Leinonen

 

POPsote-hankkeessa on tehostettu Terveyskylän käyttöä Pohjois-Pohjamaan alueella, mm. tiedotettu sote-ammattilaisia Terveyskylän talon sisällöistä ja järjestetty koulutustilaisuuksia mm. Terveyskylä PRO sivustolle.  Pohjois-Pohjanmaan alueella käytetyimmät sisällöt, mielenterveystalo ja naistentalo.

 

Hankkeen aikana hyvinvointialueella käyttöönotetaan kansallista Omaolo-palvelua ja yhtenäistetään digitaalisia palveluita ja niihin liittyviä toimintamalleja. Tavoitteena Pohjois-Pohjanmaan alueen asukkaille tasalaatuiset ja yhdenvertaiset digipalvelut.

POPsoten digipalveluiden sateenvarjotavoite on virtuaalinen sote-keskus, josta tavoitteen mukaisesti tulee koko hyvinvointialueen yhteinen työkalu, jossa keskitetysti koordinoidaan etulinjan kohtaamiset kansalaisten kanssa.

Kempeleessä Terveyskylän ja Mielenterveystalon toimintatapa on ollut jo osa toimintaa, jota on nyt jo tarkoituksella vahvistettu. Toiminnan, toimintamallin kehittämisessä edetään POPsoten hyvinvointialueen tavoitteiden mukaisesti.

 

Valiokunnan ohjaus:
Virtuaaliset palvelut ovat osittain jo olemassa ja niitä kehitetään edelleen. Palveluvaliokunta näkee tärkeänä virtuaalisten palveluiden edelleen kehittämisen. Palvelut siirtyvät 2023 maakunnallisen järjestämisvastuun piiriin. Erityisesti on syytä kiinnittää huomiota palveluista tiedottamiseen. Kustannukset huomioidaan talousarviota laadittaessa vuodelle 2022.