Palveluvaliokunta, kokous 7.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Talousarvioesitys 2022/ Varhaiskasvatus, opetus, Kempele Akatemia

244Dno-2021-926

Valmistelija

  • Marja-Leena Meriläinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, marja-leena.merilainen@kempele.fi

Perustelut

Valmistelijat: Varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Uutela, Kempele Akatemian johtaja Eero Kauppi, rehtorit Pentti Rautakoski, Kimmo Aaltonen, Jukka Ojala, Timo Kalermo, Laura Isoaho ja Ismo Turpeinen.

Varhaiskasvatusjohtaja, Kempele Akatemian johtaja, rehtorit sekä sivistys- ja hyvinvointijohtaja esittelevät talousarvioesityksiä vuodelle 2022 huomioiden kunnan talouden ja palvelutarpeiden sekä
lainsäädännön tuomat mahdolliset muutokset.

 

Valiokunnan ohjaus:
Palveluvaliokunta ohjaa, että talousarviota 2022 laadittaessa otetaan vakavasti huomioon Kempeleen kunnan haasteelliset taloudelliset näkymät ja sote-uudistuksen vaikutus kunnan palveluihin. Valiokunta pitää tärkeänä, että talousarviota laadittaessa huomio kiinnitetään erityisesti palveluihin, joissa on kyse kuntalaisista, jotka eniten tarvitsevat apua selviytyäkseen arjesta.   Valiokunta edellyttää, että tulevia investointitarpeita ennakoidaan yhteistyössä kaavoituksen kanssa. Tarvitaan myös väestöennusteiden tiivistä seuraamista.