Palveluvaliokunta, kokous 8.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Muut asiat

Perustelut

Käytiin läpi valiokunnan tehtäviä.
Seuraava kokous 21.9. klo 16.00.