Resurssivaliokunta, kokous 15.6.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 44 Muistion tarkastajan valinta

Perustelut

Resurssivaliokunta valitsee muistiontarkastajan tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan muistion.