Resurssivaliokunta, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Kokoaikaisen laitoshuoltajan tehtävän perustaminen ja täyttölupa

244Dno-2021-606

Valmistelija

  • Marjo Rauma, ateria- ja puhdistuspalvelupäällikkö, marjo.rauma@kempele.fi

Perustelut

Ateria- ja puhdistuspalvelut on ottanut vastuulleen toimintakeskus Zytykkeen puhdistuspalvelut maaliskuussa 2021, johon valtuusto on myöntänyt tähän lisämäärärahan 1.2.2021. Toimintakeskus Zytykkeen siivoustyömitoituksen mukainen henkilöstötarve on 50 prosenttia kokoaikaisen laitoshuoltajan työajasta.

Sarkkirannan päiväkodin mitoituksen mukainen henkilöstötarve on kaksi kokopäiväistä ja yksi 50 prosenttista työaikaa tekevä työntekijä. Osa-aikainen (50 %) tehtävä on ollut täyttämättä henkilön irtisanouduttua, sillä tehtävää ei ole ollut tarve täyttää Sarkkirannan päiväkodin remontin aikana, jolloin päiväkoti toimi remontin aikana pienemmässä mittakaavassa. Päiväkoti toimii jälleen täydellä laajuudella, joten kohteen mitoituksen mukaisesta henkilöstötarpeesta puuttuu 50 prosenttista työaikaa tekevä työntekijä. Työntekijän puuttumista on jouduttu järjestelemään eri sijaisuuksin sekä kiinnittämällä varahenkilöä kohteeseen. 

Nyt esitetään, että edellä mainitut tehtävät yhdistetään yhdeksi kokoaikaiseksi laitoshuoltajan tehtäväksi ja samalla tälle tehtävällä haetaan täyttölupa.

Resurssivaliokunta (18.5.2021):
Resurssivaliokunta ohjaa, että 50-prosenttiset laitoshuoltajien tehtävät yhdistetään yhdeksi kokoaikaiseksi laitoshuoltajan tehtäväksi, ja että tehtävälle annetaan täyttölupa.