Resurssivaliokunta, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Muistion tarkastajan valinta

Perustelut

Resurssivaliokunta valitsee muistiontarkastajan tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan muistion.

Resurssivaliokunnan muistion tarkastaa puheenjohtajan lisäksi Raija Juopperi.