Resurssivaliokunta, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Osavuosikatsaus 30.4.2021

244Dno-2021-590

Valmistelija

  • Juho Leppänen, talousjohtaja, juho.leppanen@kempele.fi

Perustelut

Osavuosikatsaus valmistuu kokoukseen, sillä kirjanpito on valmistunut juuri esityslistan lähetyshetkellä ja yksiköiden osavuosikatsaukset valmistuvat helatorstaista johtuen vasta maanantaina 17.5. Kokouksessa käydään läpi osavuosikatsaus ja se toimitetaan valiokunnan jäsenille heti sen valmistuttua.

Alustavan tiedon mukaan huhtikuun lopun tilikauden tulos on -270.000 euroa. Tulos on noin 370.000 euroa parempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Viime vuoden vertailutietoon vaikuttaa se, että viime vuonna huhtikuussa toimintakuluja kertyi vähemmän koronasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi.

Verotulojen kasvu on jatkunut erityisen vahvana. Verotulot ovat kasvaneet viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 10,9 % (2,8 milj. euroa). Myös valtionosuudet ovat kasvaneet merkittävästi n. 8 % (740.000 euroa).

Toimintakulujen kasvu on ollut 7,8 % (2,9 milj. euroa) viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Kasvuun vaikuttaa viime vuoden huhtikuun toimintakulujen alhainen toteuma koronan vuoksi. Toimintakulut ovat ylittäneet talousarvion n. 1 milj. eurolla ottaen huomioon lomapalkkavelan muutoksen.

Resurssivaliokunta (18.5.2021):
Resurssivaliokunta merkitsee saamansa esittelyn tiedoksi. Valiokunta on huolissaan toimintakulujen kasvusta ja ohjaa yksiköitä tiukkaan taloudenpitoon.