Resurssivaliokunta, kokous 23.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Talouden seuranta 7/2021

244Dno-2021-292

Valmistelija

  • Juho Leppänen, talousjohtaja, juho.leppanen@kempele.fi

Perustelut

Heinäkuun lopun tilikauden tulos on 2,0 milj. euroa. Tilikauden tulos on 1,2 milj. euroa heikompi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Heinäkuun lopussa tulosta parantaa kulunut lomakausi.

Toimintakulut ovat ylittäneet talousarvion tasaisen kertymän n. 930.000 eurolla ja ne ovat kasvaneet viime vuoden vastaavasta ajankohdasta n. 10,5 % (6,5 milj. euroa). Merkittävin ylitys on terveyspalveluiden toimintakuluissa n. 750.000 euroa. Ylitystä selittää koronakustannukset, joita ei ole huomioitu talousarvioon 2021. Lisäksi ylitystä on varhaiskasvatuksessa n. 630.000 euroa.

Verotulot ovat ylittäneet talousarvion 4,4 milj. eurolla. Verotulot ovat kasvaneet n. 9,3 % (4,2 milj. euroa). Verotulojen ylitystä selittää se, että koronan vaikutukset talouteen ovat olleet huomattavasti arvioitua pienemmät. Valtionosuudet ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti ja toimintatuotot ovat ylittäneet hieman talousarvion.

Investointeja on tehty 2,2 milj. eurolla (toteumaprosentti 19,6 %). Investointien kertymässä ei ole ylityksiä heinäkuun lopussa, mutta kunnallistekniikan arvion mukaan loppuvuonna on odotettavissa ylitystä kunnallistekniikan rakentamisessa. Maanmyynnit ovat toteutuneet jo tässä vaiheessa vuotta n. 400.000 euroa paremmin kuin talousarviossa on arvioitu. Lyhytaikaista lainaa on nostettu 2 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu.

Valiokunnan ohjaus: Resurssivaliokunta merkitsee saamansa esittelyn heinäkuun taloudenseurannasta tiedoksi. Resurssivaliokunta pitää varhaiskasvatuksen ja opetuksen toimintakulujen kasvua huolestuttavana ja ohjaa, että kasvun hillitsemiseksi tilanteeseen tulee puuttua välittömästi.