Resurssivaliokunta, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

- Talousarvion 2023 ohje ja aikataulu

Resurssivaliokunta (6.6.2022):
Resurssivaliokunta ohjaa etenemään talousarvion 2023 valmisteluissa esitetyn ohjeen ja aikataulun mukaisesti.