Resurssivaliokunta, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Kempele-sopimuksen päivittäminen

244Dno-2022-396

Perustelut

Kempeleen kuntastrategiaa eli Kempele-sopimusta ollaan päivittämässä. Valiokunnalta pyydetään kommentteja päivitysluonnokseen. Lopullinen Kempele-sopimus tulee valiokunnan ohjattavaksi alkusyksyllä 2022.

Resurssivaliokunta (6.6.2022):
Resurssivaliokunta ohjaa, että:

- Tavoitteiden mittareita tulee tarkastella vielä ja mittareiden tulisi olla tarkentavampia ja luotettavia.

- Mittareita tulisi olla vähemmän.

- Mittareiden priorisointi esim. yhteensä 20 kpl.

- Arvot voisivat näkyä enemmän Kempele-sopimuksen päämäärissä, tavoitteissa ja mittareissa.

- Miten yhteisöllisyys saadaan mitattavaan muotoon?