Resurssivaliokunta, kokous 7.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Arviointikertomus v.2020

244Dno-2021-936

Perustelut

3.5.2021 valtuusto on käsitellyt arviointikertomuksen ja hyväksynyt tarkastuslautakunnan ehdotuksen:

Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2020 valtuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta esittää, että valtuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista ja suosituksista vastauksen kunnanhallitukselta valiokuntien ohjauksen jälkeen ennen talousarviokäsittelyä. Kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen vastaukset tulee toimittaa tiedoksi valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Kunnanhallitukselta pyydetään kannanotto koko arviointikertomukseen valiokuntien ohjauksen jälkeen.

Resurssivaliokunnan on annettava ohjauksensa seuraaviin kysymyksiin:

  1. Työhyvinvointikysely tehdään ja tulokset säilyvät hyvällä tasolla. Mittari: Työhyvinvointikyselyn tulokset (tehdään seuraavan kerran 2021). Tarkastuslautakunta kysyy, miksi tavoitteena on ”työhyvinvointikysely tehdään”, vaikka tiedossa on, ettei kyselyä tulla arviointivuonna tekemään?
  2. Koulutuspäivät ovat vähentyneet koronan vuoksi. Tarkastuslautakunta tiedustelee, onko henkilöresurssien määrällä vaikutusta henkilöstön koulutuksiin osallistumiseen?
  3. Kunnassa on työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseen kehitetty Työ jaksamisen tukena malli ja Tilapäisen työn malli. Tarkastuslautakunta seuraa mielenkiinnolla vähentyvätkö sairauspoissaolot jatkossa huomattavasti. Miten sairauspoissaoloja vertaillaan alueellisesti ja valtakunnallisesti?
  4. Tarkastuslautakunta toteaa, että Kiinteistö Oy Kempeleenkartanon talous on kunnossa. PTS-mukaiset asuntojen kunnostus- ja peruskorjaustoimenpiteet nostavat asuntojen kilpailukykyä vuokra-asuntomarkkinoilla. Tarkastuslautakunta tiedustelee, onko KOY Kempeleenkartanon asuntotarjonta pystynyt vastaamaan kysyntään?
  5. Kunta on teettänyt selvityksen Kempeleen Vesiyhtiölle kertyneen pääoman sijoitusvaihtoehdoista. Tarkastuslautakunta tiedustelee, mikä oli konsulttiselvityksen ehdotus pääoman sijoitusvaihtoehdoiksi?
     

Valiokunnan ohjaus:
Resurssivaliokunnan antamat vastaukset tarkastuslautakunnan kysymyksiin liitteenä.