Resurssivaliokunta, kokous 7.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Talousarvio 2022 raami

244Dno-2021-926

Perustelut

Talousarvion 2022 aikataulun mukaisesti yksiköt ovat kirjanneet talousarvion I-vaiheen luvut järjestelmään. Lisäksi verotulot ja valtionosuudet on arvioitu viimeisimpien ennusteiden mukaisesti. Investoinneista on koostettu alustava listaus. 

Talousarvion I-vaiheen alustavien lukujen perusteella vuodesta 2022 on tulossa selvästi alijäämäinen. Talousarvio on -3,4 milj. euroa alijäämäinen ja tilikauden tulos olisi -4,2 milj. euroa alijäämäinen. Toimintakulujen kasvu on verrattuna muutettuun talousarvioon 2021 6,4 % eli toimintakulut kasvaisivat 7,5 milj. eurolla. Toimintatuotot pienenevät -3,1 %. Vuosikate on 2,2 milj. euroa. Luvut ovat alustavia ja ne tarkentuvat talousarvion laadinnan yhteydessä.

Kokouksessa käydään läpi talousarvion kokonaistilanne, ehdotetut henkilöstölisäykset ja investoinnit. Tämän perusteella resurssivaliokunta ohjaa talousarvioraamin asettamista. 

Talousarvion yleissittely pidetään yhteisesti sekä resurssivaliokunnalle että palveluvaliokunnalle klo 17.30 alkaen.

Valiokunnan ohjaus:
Resurssivaliokunta merkitsee saamansa esittelyn talousarvio 2022 raamista tiedoksi. Resurssivaliokunta näkee talousarvion 2022 toimintakulujen nousun hyvin huolestuttavana edellisten muutamien vuosien tavoin. Resurssivaliokunta ohjaa leikkaamaan talousarvion toimintakuluista 2% verran pois talousarvion 2. kierroksella sekä hakemaan yksiköiden sisällä rakenteellisia muutoksia säästötoimenpiteiksi. Investointeihin ohjataan ottamaan mukaan vain välttämättömimmät projektit. Määräaikaisten työntekijöiden rekrytointiprosessia tulee käydä läpi määräaikaisten työntekijöiden palkkaamisen hillitsemiseksi. Lisäksi opetuksen henkilöstölisäysten hillitsemiseksi resurssivaliokunta ohjaa pohtimaan olisiko kouluilla mahdollista esimerkiksi suurentaa luokkakokoja. Määräaikaisen henkilöstön osalta tulee huolehtia, että määräaikaisuuden peruste on kunnossa.