Tarkastuslautakunta, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Ilmoitusasiat

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saapuneet ilmoitusasiat.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)