Tarkastuslautakunta, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Toivo Piira ja Leena Askeli.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)