Tarkastuslautakunta, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Tarkastuslautakunnan itsearviointi

244Dno-2021-62

Perustelut

Tarkastuslautakunta tekee itsearvioinnin suorittamansa arviointityönsä onnistumisesta toimikaudeltaan ja saattaa sen tulokset tiedoksi tulevalle tarkastuslautakunnalle tarkoituksenmukaisesti hyödynnettäväksi.

Ehdotus

Laaditaan tarkastuslautakunnan itsearviointi.

Päätös

Laadittiin tarkastuslautakunnan itsearviointi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)