Valtuusto, kokous 1.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Perustelut

Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 9. päivänä helmikuuta 2021 kello 9.00. Tarkastettu pöytäkirja siirretään samana päivänä nähtäville yleiseen tietoverkkoon.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lasse Järvenpää ja Samuli Karppinen.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)