Valtuusto, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Valtuutettujen tekemät kysymykset

Päätös

Onni Kuivalan kysymykseen koskien ylioppilaskirjoitusmahdollisuutta korona-altistuneille ja -positiivisille opiskelijoille vastasi sivistys- ja hyvinvointijohtaja Marja-Leena Meriläinen.

Tapio Juvanin kysymykseen koskien rakennusliikkeen ja kunnan sopimusta B-talon purkamisesta vastasi tekninen johtaja Tuomo Perälä.

Ahti Tahkolan kysymykseen koskien valtuustoseminaarien aloitusajankohtaa vastasi valtuuston puheenjohtaja Pia Hanski.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)