Valtuusto, kokous 7.6.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 44 Kempeleen yritystonttien hinnoittelu

244Dno-2021-304

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Miia Marjanen, elinkeinojohtaja, miia.marjanen@kempele.fi

Perustelut

Zeniitin luoteisosan yritysalueen tonteille tulisi määritellä hinta. Alueella on kaavaluonnoksen mukaan kolme tonttia moottoritien varressa, kolme "kakkosrivissä" ja yhdeksän tonttia Löytäjäntien alueella.

Elinvoimavaliokunta (11.5.2021): 
Elivoimavaliokunta ohjasi, että moottoritien varren tonttien hinta olisi 40 €/m², seuraavat tontit 30-35 €/m², (pt-kauppa 42 €/m² ), Löytäjäntien varressa 26-30 €/m².

Elinkeinojohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus esittää valtuustolle liitteen mukaisen hinnoittelun hyväksymistä Zeniitin yritysalueelle.

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy elinkeinojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.