Valtuusto, kokous 7.6.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Perustelut

Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta on myös ilmoitettava niissä sanomalehdissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa.

Kutsu valtuuston kokoukseen on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla keskiviikkona 2. päivänä kesäkuuta 2021 sekä julkaistu samana päivänä sähköisessä kokouspalvelussa. Valtuuston koollekutsumista koskeva ilmoitus julkaistaan lisäksi Rantalakeus-lehdessä. Valtuusto toteaa, onko kokous kokoonkutsumistapaan ja jäsenmäärään nähden laillinen ja päätösvaltainen sekä hyväksyy kokoukselle esityslistan mukaisen asiain käsittelyjärjestyksen.