Valtuusto, kokous 7.6.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 43 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Perustelut

Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 15. päivänä kesäkuuta 2021 kello 9.00. Tarkastettu pöytäkirja siirretään samana päivänä nähtäville yleiseen tietoverkkoon.