Yhteisöllisyysvaliokunta, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Yhteisöllisyysvaliokunnan yhteenvetoseminaari sovittiin alustavasti pidettävän 30.7.2021.