Yhteisöllisyysvaliokunta, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 LISÄPYKÄLÄ: Urheiluseurojen toiminta-avustukset 2021 (lisäpykälä)

244Dno-2021-390

Valmistelija

  • Virva Maskonen, hallintojohtaja, virva.maskonen@kempele.fi

Perustelut

Urheiluseurojen toiminta-avustukset ovat olleet julkisesti haettavana 12.5.2021 klo 15.00 mennessä kuntatiedotteessa nro 3/14.4.2021, kunnan kuulutuksissa sekä kunnan kotisivuilla. Toimintasäännön 6 §:n 19. kohdan mukaan kunnanhallitus päättää yhteisöjen avustuksista kuultuaan yhteisöllisyysvaliokuntaa.

Määräaikaan mennessä urheiluseurojen toiminta-avustushakemuksia saapui 9 kpl. Vuoden 2021 talousarvioon on varattu avustuksiin 90.0000 euroa. Valtuusto kokouksessaan 1.3.2021 / 12 §:ssä myönsi vuodelle 2021 järjestöjen ja yhteisöjen avustuksiin korotusta 20 %  ja lisämäärärahaa 20 000 euroa yhdistys- ja järjestötoiminnan tukemiseksi ja toimintaedellytysten turvaamiseksi koronavirusepidemian aikana. Määrärahaa on jäljellä 103.575 euroa Kempele-palkintojen jaon jälkeen.
.

Yhteisöllisyysvalikunta (17.5.2021):

Yhteisöllisyysvaliokunta kävi läpi saapuneet hakemukset ja ehdottaa  urheiluseurojen toimita-avustuksiin käytettäväksi 79 000€. Valiokunta perustaa jakoperusteen viimeiseen koronaa edeltäneeseen normaaliin toimintavuoteen. Valiokunta korjasi pisteitä hakemuksen mukaisiksi kahden urheiluseuran osalta, joiden toiminta oli koronaepidemiasta huolimatta kehittynyt aiempaa parempaan suuntaan.

Yhdeltä toiminta-avustusta hakeneelta pyydetään lisäselvitystä hakemuksen tietoihin.
Todetaan, että hakemusten joukossa oli yksi uusi urheiluseura ja että, yksi hakemus saapui myöhässä. 

Valiokunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan (18.5.2021).

Todetaan, että esteellinen puheenjohtaja Jarmo Haapaniemi (Kempeleen Pyrintö ry:n puheenjohtaja) poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja ohjauksen ajaksi. Puheenjohtajana asian käsittelyn ajan toimi valiokunnan varapuheenjohtaja Sari Janatuinen.

 

Yhteisöllisyysvaliokunta (18.5.2021) :

Pyydettyä lisäselvitystä ei saatu määräaikaan mennessä. Valiokunta ehdottaa urheiluseurojen toiminta-avustusta jaettavaksi liitteen mukaisesti, yhteensä 79 000€.

Todetaan, että esteellinen puheenjohtaja Jarmo Haapaniemi (Kempeleen Pyrintö ry:n puheenjohtaja) poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja ohjauksen ajaksi. Puheenjohtajana asian käsittelyn ajan toimi valiokunnan varapuheenjohtaja Sari Janatuinen.