Yhteisöllisyysvaliokunta, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Muistion tarkastajan valinta

Perustelut

Yhteisöllisyysvaliokunta valitsee muistiontarkastajan tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan muistion.

Muistion tarkastajaksi valittiin Minna Huusari.