Yhteisöllisyysvaliokunta, kokous 24.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Muistion tarkastajan valinta

Perustelut

Yhteisöllisyysvaliokunta valitsee muistiontarkastajan tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan muistion.

Yhteisöllisyysvaliokunta (24.8.2021) :

Muistion tarkastajaksi valittiin Kalevi Kerttula.