Kunnanhallitus, kokous 14.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 335 Kempeleen asemakaavan muutos / Linnakangastalon ympäristö / vireilletulo ja OAS

244Dno-2022-535

Valmistelija

  • Suvi Jänkälä, kaavasuunnittelija, suvi.jankala@kempele.fi

Perustelut

Kempeleen kunnan tekninen johtaja on tehnyt 23.6.2022 kaavoitusaloitteen Linnakangastalon korttelin asemakaavamuutoksen käynnistämiseksi.

Kempeleen Linnakankaan alueen koulu- ja päiväkotipalvelut ovat hyvin kuormittuneet ja tilojensa puolesta ahtaalla alueen kiivaan kasvun myötä. Linnakangastaloa on laajennettu useaan otteeseen. Koulutontin pinta-ala on 36855 m2 ja rakennusoikeus asemakaavan mukaan 11057 k-m2. Tällä hetkellä tontin käytetty rakennusoikeus on 14780 k-m2. Linnakangastalon viimeisimmät laajennukset on luvitettu kaavoittajan poikkeamispäätöksin 12.4.2017 § 1, 17.5.2019 § 1 ja 20.4.2020 § 2. Talon tilatarpeet ovat vielä tätä suuremmat alueen lapsimäärän yhä kasvaessa. Palveluverkkoselvitys on laadittu ja sen perusteella Linnakangastalon toimintaa tulee yhä laajentaa.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa koulu- ja päiväkotipalvelujen laajentuminen. Koulutontin käyttöä ja toimintojen tarkempaa sijoittumista suunnitellaan rinnakkain kaavatyön kanssa. Kouluun liittyvien toimintojen, kuten paikoitusalueen, sijoittumista tontin ulkopuolelle tutkitaan.

Kaavoittaja:
Ehdotan, että ryhdytään laatimaan kaavamuutosta, joka koskee Kempeleen Linnakankaan tilasto- ja pienalueilla (112/026) korttelia 26136 ja korttelin 26216 tontteja 1 ja 2 sekä niihin liittyviä katu- ja puistoalueita, ja että Linnakangastalon ympäristön kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville.

Tekninen johtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan päätösehdotuksen.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaavasuunnittelija, kaavoittaja